Atestate profesionale – Specializari:

– Dezvoltator de E-Learning;
Formator – cod COR 242401;
– Psychological Profiler – Legal Psychology;
– Specializare post-universitara: Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic, nivel I;