„O bucurie pentru fiecare”:

Sǎrbǎtoarea Naşterii Domnului ne umple sufletele de bucurie şi de cǎldurǎ, prin emoţia cu care o aşteptǎm şi prin plǎcerea cu care o celebrǎm. Atmosfera calmǎ şi purǎ, plinǎ de candoare, mirosul bradului, al cozonacilor, licǎrirea lumânǎrilor, armonia colindelor, poveştile despre naşterea Mântuitorului atât de plǎcute la orice vârstǎ, fac Crǎciunul sǎ fie cel mai aşteptat moment al anului. Din experienţa noastrǎ, am constatat cǎ tinerii şi copiii din zilele noastre nu mai cunosc adevǎratul sens al Sărbătorii Naşterii Domnului. Pentru ei aceastǎ zi înseamnǎ venirea lui Moş Crǎciun care le aduce daruri sub brad, fǎrǎ a şti care este semnificaţia religioasǎ a acestui eveniment atât de important în viaţa noastrǎ de creştini.

Proiectul de faţǎ îşi propune sǎ conştientizeze copiii în legǎturǎ cu adevǎratul sens şi cu importanţa Sfintei Sǎrbǎtori a Naşterii Domnului, sǎ-i sensibilizeze şi sǎ-i responsabilizeze prin implicarea lor în activitǎţi educative şi de creaţie cu tentǎ religioasǎ. Ne dorim dezvoltarea laturii morale a personalitǎţii copiilor şi formarea spiritului civic al acestora. Totodatǎ, prin implicarea lor în activitǎţile propuse în cadrul proiectului, copiii îşi vor dezvolta nu numai creativitatea şi spiritul de echipǎ, ci şi stima de sine. Prin îndemânarea lor, copiii îşi vor oferi lor bucuria reuşitei şi celor din jur bucuria şi încântarea de a vedea creaţii originale, izvorâte din dorinţǎ şi perseverenţǎ