Atestate Profesionale – Psihologie:

– Atestat de Psiholog cu Drept de Libera Practica, in specialitatea PSIHOLOGIE CLINICA;
– Atestat de Psiholog cu Drept de Libera Practica, in specialitatea PSIHOLOGIE EDUCATIONALA, CONSILIERE SCOLARA SI VOCATIONALA;
– Atestat de Psiholog cu Drept de Libera Practica, in specialitatea PSIHOLOGIA TRANSPORTURILOR.

Atestate profesionale – Specializari:

– Dezvoltator de E-Learning;
– Formator – cod COR 242401;
– Psychological Profiler – Legal Psychology;
– Specializare post-universitara: Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic, nivel I.

Atestate Profesionale – Cursuri si Formari Profesionale:

– Atestat de Formare Continua a Personalului Didactic;
– Curs Post-Universitar de perfectionare: Managementul Strategic al Resurselor Umane; Universitatea de Vest – Timisoara.