Atestate Profesionale – Cursuri si Formari Profesionale:

– Atestat de Formare Continua a Personalului Didactic;
– Curs Post-Universitar de perfectionare: Managementul Strategic al Resurselor Umane; Universitatea de Vest – Timisoara: